IPiNT sp. z o.o. | Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii

Najlepiej byłoby nie mieć żadnych kosztów, problem polega na tym, że jest to praktycznie niemożliwe. Ale można zrobić aby kosztów było jak najmniej, a jeżeli jakieś się pojawią żeby  to były koszty zmienne, nie stałe. Koszt zmienny pojawia się kiedy my zarabiamy, a więc mamy z czego zapłacic. Szukajmy więc kosztów zmiennych zamiast stałych.


W ramach naszych szkoleń praktycznych celem będzie przedstawienie różnych form rozliczeń i właśnie minimalizowania kosztów stałych. Decyzja wyboru formy zawsze leży po stronie przedsiębiorcy. Przedstawimy rzetelnie i zgodnie z literą prawa możliwości, decyzję każdy podejmuje we własnym zakresie. ZUS jest sporym obciążeniem dla młodych, niedużych firm (szczególnie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, samozatrudnionych). PIT/CIT zaczyna nas interesować jak pojawią się pierwsze dochody, najpierw małe, ale potem coraz większe to i coraz większy podatek dochodowy, który zaczyna doskwierać.

Cel szkolenia

Poznanie metod optymalizacji podatkowej, ich zalet i wad.

Optymalizacja:

  1. ZUS
  2. PIT/CIT
  3. VAT

Naszym celem będzie przedstawienie różnych form rozliczeń. Decyzja wyboru formy zawsze leży po stronie przedsiębiorcy. Przedstawimy rzetelnie i zgodnie z literą prawa możliwości, nie oceniamy, decyzję każdy podejmuje we własnym zakresie.

Zobacz więcej

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Metodologia Lean i Kaizen.

Matematyka finansowa

Cel szkolenia: