IPiNT sp. z o.o. | Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii

Sprzedaż jest podstawą biznesu. Bez sprzedaży żaden biznes nie jest w stanie przetrwać. Firma może przeżyć pomimo złej lokalizacji, złej obsługi, ale nie utrzyma się na rynku jeżeli swojej usługi czy towaru nie sprzeda.


Mimo, iż człowiek kupuje chętnie, dużo i nieustannie, nie kupuje od każdego. Żeby kupił musimy go do tego przekonać. Cała sztuka sprzedaży nie polega na przekonywaniu człowieka do tego, aby kupił dany produkt, ale do tego, by kupił go od nas.

Cel szkolenia:

  • Poznanie podstaw kreowania wizerunku firmy i sprzedawcy
  • Rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych
  • Poznanie prawdziwych potrzeb klienta
  • Poznanie metod zamknięcia sprzedaży
  • Zdobycie praktycznej wiedzy, jak sprzedawać lepiej i więcej

Zobacz więcej

Komunikacja i obsługa trudnego klienta

Negocjacje Handlowe

Mistrzowskie techniki sprzedaży​

Asertywność w relacji z klientem​

Cel szkolenia:

Wykształcenie umiejętności asertywnego reagowania na zachowania klienta w kontakcie sprzedażowym

Zobacz więcej

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy z zakresu skutecznej sprzedaży oraz podstawowych umiejętności handlowych

Zobacz więcej

Przedstawiciele handlowi – kroki i techniki sprzedaży

Negocjacje Handlowe

Cel szkolenia:

Pokonywanie zastrzeżeń, domykanie sprzedaży, zamiana cechy na korzyść, merchandising. Cel główny: przełożenie wiedzy nt. sprzedaży na umiejętności handlowe.

Zobacz więcej

Managerowie sprzedaży - zarządzanie sprzedażą
i zespołem handlowym
ETAP 1​

Negocjacje Handlowe

Cel szkolenia:

Budowa efektywnego zespołu handlowego

Zobacz więcej

Managerowie sprzedaży - zarządzanie sprzedażą
i zespołem handlowym
ETAP 2​

Negocjacje Handlowe

Cel szkolenia:

Świadome zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi, pozwalają nam w kontrolowany sposób dążyć do osiągnięcia celu, unikać gier, do których jesteśmy zapraszani. Nie dajemy poszukiwanych, negatywnych emocji dla naszych współrozmówców.

Zobacz więcej